Z minulých ročníků

Rok 2020

Den české historie se uskutečnil 12. září. Byl plný akcí, scének a bojových vystoupení. Děkujeme všem vojenským historickým klubům, kteří se podíleli na programu, zvláště KVH Tommy, VCC Sturm, KVH Čeští lvi, sdružení přátel historie US Army, KVH Carnivora. 

Naše poděkování patří také především našim váženým partnerům a sponzorům, spolupracovníkům - dobrovolníkům Centra české historie, vedení městyse Křivsoudov a všem dobrovolným hasičům SDH Křivsoudov, kteří obětavě přiložili ruku k dílu, aby se akce vydařila.

Těšíme se, že se opět příští rok setkáme!

Fotili: Jakub Frýbort, Toník Kubáč, KVH Čeští lvi