DEN ČESKÉ HISTORIE 2020

se uskuteční 12. září 2020 v Křivsoudově

téma ročníku: KŘIVSOUDOVSKÁ DEMARKAČNÍ

- slavíme výročí konce 2. světové války

- vzpomínáme na bitvu o Británii a statečné čs. piloty RAF


Můžete se opět těšit na bohatý program, množství ukázek, historickou i současnou techniku, tábory vojenských historických klubů, hry pro děti, promítání filmů a další doprovodný program.

Podrobnosti budeme postupně zveřejňovat zde.