DEN ČESKÉ HISTORIE 2020

se uskuteční 12. září 2020 v Křivsoudově

zahájení akce v 10.00 hodin

téma ročníku: KŘIVSOUDOVSKÁ DEMARKAČNÍ

- slavíme výročí konce 2. světové války

- vzpomínáme na bitvu o Británii a statečné čs. piloty RAF

- uvidíte ještě mnoho dalších ukázek z dalších významných období bojů za svobodu

- opět se také představí  Armáda České republiky se svou technikou, výzbrojí a výstrojí

Můžete se opět těšit na bohatý program, množství ukázek, historickou i současnou techniku, tábory vojenských historických klubů, hry pro děti, promítání filmů a další doprovodný program.

Podrobnosti budeme postupně zveřejňovat zde.