Co vás v Křivsoudově čeká 

Představí se kluby vojenské historie prezentující ozbrojené síly USA, Velké Británie, Německa a 1. čs. armádní sbor.

Po obci projdete pásem táborů a demarkačních linií. A to od amerického campu, přes checkpoint britské armády až po německý zajatecký tábor.

Návštěvníci, pozor! Připravte si doklady! Budete procházet demarkačními liniemi a příslušníci vojenských campů po vás mohou chtít osobní doklady, aby zjistili, zda máte právo projít do další zóny! Dobové průkazy pro vstup do jednotlivých zón budou zároveň slosovatelnou vstupenkou, kterou získáte u stánku pořadatele.

Zhlédnete dobové oživlé dioráma, v němž se vám představí zajatecký tábor Wehrmachtu, SS a Luftwaffe. K vidění budou uniformy, výstroj a výzbroj těchto jednotek.

Během dne budou probíhat komentované prohlídky výzbroje, výstroje a kolové techniky všech klubů před podiem.

Budete moci sledovat dobový život v táboře tak, jak probíhal v armádách v roce 1945 (úprava výstroje, oprava techniky, hlídková činnost a podobně).

V každém táboře představí kluby dobovou techniku, motocykly a různé typy vozidel. Můžete se těšit také na "klasiku" - jeepy US Army.

Konec války připomene hraná akční ukázka "Checkpoint Charlie".

Chcete prožít slavnostní chvíli setkání spojenců na demarkační linii? Čeká vás na Dnu české historie v Křivsoudově.

Po celý den budou přítomni také příslušníci AČR s moderní technikou. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si 152 mm samohybnou kanónovou houfnici, průzkumný komplet LOS-M a ruční zbraně 13. dělostřeleckého pluku Jince.

Z 24. základny dopravního letectva AČR Praha-Kbely přiletí vrtulník. Nejen že budete svědky přistání, ale budete mít možnost jej zblízka prozkoumat.

Nezapomínáme na naše hrdiny. V premiéře bude ke zhlédnutí výstava "1945 - ROK SVOBODY".

Těšit se můžete na promítání dokumentárních filmů a další doprovodný program.

Pro děti je připraven program v dětském koutku. Celý den pro ně budou přichystány hry, soutěže a tvůrčí aktivity.

U stánků budete mít možnost zakoupit knihy, audioknihy, odznaky, oblečení, militarie a další zboží s tématem české historie.