DEN ČESKÉ HISTORIE 2020  -  12. ZÁŘÍ 2020 KŘIVSOUDOV

FOTOGRAFIE Z AKCE NAJDETE NA STRÁNCE "Z MINULÝCH ROČNÍKŮ"

Akce se skvělou atmosférou, bojovými scénami, nenadálými překvapeními, historickou i současnou technikou.

Již nyní začínáme připravovat ročník 2021. 

Podrobné informace budeme postupně zveřejňovat.

Jste srdečně zváni