DEN ČESKÉ HISTORIE 2020  -  12. ZÁŘÍ 2020 KŘIVSOUDOV