DEN ČESKÉ HISTORIE 2020  -  29. SRPNA 2020 KŘIVSOUDOV