DEN ČESKÉ HISTORIE 2019

se uskuteční 24. srpna 2019 v areálu městysu Křivsoudov.

Již nyní chystáme s vojenskými historickými kluby bohatý program.

Prioritními tématy bude rok 1939 - okupace českých zemí a rozpoutání druhé světové války, a rok 1944 - vylodění v Normandii.

Z hudebních skupin nebudou chybět Taxmeni.

Postupně zde budeme uveřejňovat další podrobnější informace.

Den české historie 2018 měl skvělou atmosféru

 

Od rána do večera měli návštěvníci Dne české historie možnost putovat v čase. Začali jsme první světovou válkou, a přes vznik Republiky československé jsme putovali časem a osudovými československými osmičkami až do roku 1989. Autentické nahrávky, scénky a akční ukázky vojenských historických klubů, mnoho civilní i vojenské techniky, automobily, motocykly, zbraně historické i současné – to vše bylo k vidění, ale také k vyzkoušení. Nechyběly ani moderní zbraně a technické prostředky, které používá současná AČR, ukázky výcviku služebních psů, laserová střelnice, vyhlídkové lety vrtulníkem, módní přehlídka, dětské soutěže a dílny, vzpomínky pamětníků – prostě zábava pro celou rodinu, od nejmenších, až po ty nejdospělejší.

Ale hlavně – vzpomínali jsme na sto let novodobé české historie, a to také ve faktech, projevech, prostřednictvím novin, časopisů, výstav i dalších historických artefaktů, které nám připomněly jednotlivá dějinná období.

Ani fotografie nemohou zdaleka přiblížit náladu a skvělou atmosféru, která na Dni české historie 25. srpna letošního roku v Křivsoudově panovala. Ale možná inspiruje ty, kteří váhali, nebo nevěděli, aby příště přijeli také.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na bohatém programu, všem sponzorům i těm, kteří přispěli finančně, surovinou či vlastníma rukama, aby se tento sváteční den opravdu vyvedl.

Tak 24. srpna 2019 na shledanou!

 

fotografie v galerii: Jaroslav Tatek

Fotografie není dovoleno přetiskovat bez souhlasu Centra české historie. Pokud budete mít zájem o publikování některé z fotografií, či jejich získání, kontaktujte nás na info@centrumceskehistorie.cz

 

Fotogalerie: Den české historie 2018