25. dubna letošního roku jsme otevřeli Dny české historie 2015 a připravili v Křivsoudově bohatý program.
 
Centrum české historie ve spolupráci s Anletem vzpomnělo na 70. výročí ukončení druhé světové války celodenním programem, který zakončil koncert Pocta padlým.
 
Padlé ve 2. světové válce jsme si připomínali i v průběhu programu, a to jak odhalením pamětní desky Boženě Vicherkové, tak akční ukázkou události, která se odehrála 8. května 1945 v nedalekých Čechticích.
 
Akce se konala pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a za jeho podpory, pod záštitou senátora PČR a starosty Vlašimi Mgr. Luďka Jeništy a pod záštitou starosty městyse Křivsoudov Jana Červeného. Děkujeme za spolupráci a věříme, že všichni účastníci si odnesli zajímavé zážitky a cenné informace.
 
Události dne si připomeňme fotogalerií, kterou najdete na www.historickykaleidoskop.cz

Den české historie 2015

Křivsoudov, 25. dubna 2015 od 10 do 18 hodin

 

Zajímá vás historie?

 

Chcete se zároveň bavit a zábavnou formou získat užitečné informace?

 

Přijměte pozvání na Den české historie, který se uskuteční v sobotu 25. dubna v Křivsoudově.

 

Na své si tu přijde celá rodina, od malých dětí, pro něž jsou připraveny různé soutěže a hry, po dospívající i velké „malé“ kluky, kteří tu uvidí mnoho vojenské historické techniky, přes ženy a dívky, které třeba ocení zajímavý program, až po pamětníky.

 

Unikátní výstava „Voláme všechny Čechy!“

Výstavu připravil známý badatel a historik Jaroslav Čvančara, který má jeden z nejrozsáhlejších soukromých archivů z období protektorátu a našeho odboje. Představuje jarní měsíce roku 1945 a boj Čechů za osvobození z nenáviděného područí hitlerovského Německa. Konec války byl na dosah, ale Němci stále vraždili a popravovali. Lidé nečekali s rukama v klíně, ale šli do boje s tím, že pomoci si musejí hlavně sami. Za svou odvahu platili krvavou daň.

Putovní výstava zavede návštěvníka do této doby a provede ho tímto náročným obdobím naší historie. Výstava obsahuje více než 200 skvělých fotografií, z nichž mnohé nebyly ještě publikovány, s výborným komentářem Jaroslava Čvančary. Protože výstava pak bude putovat republikou, je tohle první jedinečná možnost ji zhlédnout zdarma v prostorách křivsoudovské sokolovny.

 

Pocta Boženě Vicherkové

Jedním z významných bodů programu je odhalení nové pamětní desky odbojářce a sokolce Boženě Vicherkové, která se v Křivsoudově 18. ledna 1902 narodila. Poté, co se přestěhovala do Prahy, patřila tam za okupace k blízkým přátelům Zdeňky Bočkové. S tou také sdílela za okupace obdobný osud. Jejich manželé, Alois Vicherek i manžel Zdeňky Bočkové Bohumil, odešli do zahraničí, kde se zapojili do československé armády. Paní Marie Vicherková bydlela za okupace ve stejném domě jako Zdeňka Bočková. Přes ní se podařilo Alfrédu Bartošovi z paraskupiny Silver A navázat spojení se škpt. Václavem Morávkem. Božena Vicherková pracovala v řadách odbojové organizace Obrana národa a po příchodu parašutistů do protektorátu udržovala kontakt na odbojové pracovníky z řad Sokola ve východních Čechách.

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla její činnost v odboji odhalena. Došlo k jejímu zatčení a posléze i k odsouzení k trestu smrti stanným soudem dne 29. 9. 1942. Poprava pak byla vykonána 24. 10. 1942 v koncentračním táboře Mauthausen, kde byla Božena Vicherková zastřelena v 9.06 hodin v odstřelovacím koutě.

Zůstaly po ní dvě nezletilé děti, které ušly souhrou náhod internaci na Jenerálce a ve Svatobořicích a o jejich výchovu se mohli postarat nejbližší příbuzní.

 

Křty dvou nových publikací

V Křivsoudově budou pokřtěny dvě nové publikace vztahující se k tomuto období. První vychází ze stejnojmenné výstavy a bude doplněna dalšími zajímavými fotografiemi. Druhá se zabývá zajímavou událostí z posledních dnů II. světové války, a sice misí americké armády do východočeských Velichovek. Tam měl své sídlo generál německých armád Střed Schörner a Američané po dohodě s Němci k němu vyslali tým, který ho měl informovat o dohodnuté kapitulaci a o nutnosti složit zbraně. Autor Libor Pařízek našel u pamětníků velmi zajímavé fotografie a informace, na nichž se možná poznají i někteří pamětníci, obyvatelé měst, kudy kolona projížděla.

 

Historické ukázky

Po celý den budou vojenské historické kluby předvádět výzbroj a výstroj z doby II. světové války, a to jak naší zahraniční armády, tak německých vojsk. Přijede také technika, dobové vojenské automobily a stroje, včetně polní kuchyně a polní nemocnice, ale také sovětských historických motorek, jimiž jezdili příslušníci Rudé armády. Své aktivity představí také Památník Lidice.

Program zpestří nejen střelnice s historickými zbraněmi, ale také soutěže a pro ty nejmenší je připravena dětská herna s výtvarnou soutěží a dalšími aktivitami.

Vrcholem této historické akční podívané bude rekonstrukce tragédie, která se odehrála ve vedlejší obci v Čechticích, kde ustupující nacisté zavraždili 8. května v podvečer pět místních občanů, z toho tři z jedné rodiny.

 

Koncert na závěr

Hrát a zpívat budou například Martin Maxa, který je známý i svou Písní padlým, kterou složil na počest našich novodobých válečných veteránů, či Taxmeni, v jejichž podání si určitě vyposlechneme jejich tradiční repertoár, včetně písní věnovaných našim letcům v RAF.

 

Turistická známka

K akci je vydávána příležitostná turistická známka, která by neměla ve sbírce turistů v žádném případě chybět.

 

Jak se do Křivsoudova dopravit a kolik si připravit na vstupné?

Křivsoudov je 4 kilometry od sjezdu D1 na exitu 66 u Lokte, z druhého směru je možné použít zastávku autobusů v Čechticích a odtud 3 kilometry pěknou procházkou do Křivsoudova. Kdo chce dojet přímo na místo, jede sem spoj přes Benešov a Vlašim. Vstup do areálu je zdarma.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotogalerie: Den české historie 2015