Výroční turistická známka vydávaná k této příležitosti

Výroční turistická známka vydávaná k této příležitosti