O skupině Antimony

 

Tato skupina seskočila na území protektorátu v r. 1942 ve složení npor. František Závorka, čet. Stanislav Srazil a svob. Lubor Jasínek. Desant byl vysazen 24. října 1942 poblíž Kopidlna, podařilo se mu zachytit ve Studenci u Nové Paky a postupně se ukrývali na několika místech v severovýchodních Čechách, v Nové Pace, Studenci a Rovensku pod Troskami.

Jejich úkolem bylo navázat kontakt se zbytky domácí odbojové organizace, obnovit rádiové spojení s Londýnem, získat informace o situaci skupiny SILVER A a zajistit jí finanční a technickou pomoc. Skupina byla vybavena třemi komplety rádiové stanice Barbora. Velitel skupiny také do protektorátu nesl poselství prezidenta Edvarda Beneše a ministra obrany gen. Ingra pro domácí odboj. Parašutistům se podařilo navázat kontakt s vedoucím odbojové organizace ÚVOD doc. Vladimírem Krajinou a do Londýna také odvysílala i dosud Londýnu neznámé informace o konci paraskupiny SILVER A. Gestapo z několika zdrojů získalo stopy vedoucí ke skupině a na tuto stopu nasadilo jak bývalého parašutistu ze skupiny OUT DISTANCE Karla Čurdu, tak úředníka pražského gestapa Jaroslava Nachtmanna. To vedlo k zatčení několika přechovávatelů a následně i k zatčení npor. Františka Závorky a svob. Lubomíra Jasínka na plovárně v Rovensku pod Troskami. Oba parašutisté si při zatýkání vzali život. Čet. Srazil byl zatčen týž den večer.

  

Odkazy na kmenové listy parašutistů:

npor. František Závorka                            čet. Stanislav Srazil                      svob. Lubor Jasínek

 

Podrobné informace o paravýsadku ANTIMONY

Z knihy Jiřího Šolce "Smrt přála statečným" >>>

 

Pamětní desky umístěné ve městě Rovensko pod Troskami

                        Náměstí 84                                                        Hostinec Radnice, Náměstí 1      

 

                na domku u koupaliště

 

Zdroj obrázků: archiv Jaroslava Čvančary