Rudolf Novotný

 

Rudolf Novotný se narodil 28.12. 1914 v obci Kbel u Mladé Boleslavi. Po válce se celá rodina Novotných (otec Jan, bývalý ruský legionář, matka Františka, Rudolfův starší bratr Josef a jeho mladší sestra Miluše) přestěhovala do obce Stará Lysá na Nymbursku. Do školy začal malý Rudolf chodit v nedalekých Benátkách nad Jizerou, kde vychodil pět tříd obecné školy. Pokračoval v měšťanské škole v Lysé nad Labem, kde studoval další tři roky. I pro svou slabší tělesnou postavu se vyučil kadeřníkem, kterým se i po vyučení živil.

 

Základní vojenskou službu nastoupil v roce 1935. S úspěchem dokončil poddůstojnickou školu v Jaroměři, kterou opustil v hodnosti desátníka. Zpočátku velel strážím lehkého opevnění na východě Čech, kde například dozoroval na práci německých dělníků při stavbě pohraničních pevností. Po okupaci byl z armády propuštěn. Vrátil se proto ke své původní profesi kadeřníka. Už krátce poté, 11. února 1940, překročil hranice Protektorátu a útěkem přes Slovensko a Maďarsko vstoupil na půdu spřátelené Jugoslávie. Cesta Rudolfa Novotného vedla dále přes Turecko a libanonský Bejrút, odkud 2. června konečně doputoval k československému vojsku v jihofrancouzském městě Agde.

 

Nedlouho po svém příjezdu zasáhl do bojů ve Francii, po jejíž porážce přeplul lodí ROD EL FARAG do Velké Británie. Zde byl zařazen k 3. rotě 2. pěšího praporu, u kterého byl povýšen na četaře. V září 1941 byl vyslán na kurzy sabotáží do Skotska, následně poté prodělal výcvik v seskoku padákem v anglickém Ringway. V září 1942 byl na základě dobrovolné účasti povolán do výcviku pro zvláštní úkoly ve vlasti a dopraven do Chichely Hall, kde prodělal řadu výcviků a školení. Zaměřen a cvičen byl především jako radiotelegrafista. Před zařazením do výsadkové skupiny SPELTER byl povýšen na rotného.

 

Po konci války byl vyznamenán a povýšen na poručíka pěchoty. Mezi lety 1945-1948 vykonával funkci radiotelegrafisty na československém velvyslanectví v Paříži. Po návratu do Československa byl v srpnu 1948 jmenován velitelem 24. pěšího pochodového pluku ve Znojmě. Od roku 1951 nosil na výložkách zlatou hvězdu majora. Bylo to jeho vůbec poslední povýšení. Den po svých 39. narozeninách, 29.12.1953, Rudolf Novotný v Brně náhle umírá. Ve své válečné kariéře byl dekorován Československým válečným křížem, Pamětní medailí československé armády v zahraničí, medailí Za zásluhy a medailí Za chrabrost před nepřítelem.